ร้านสมพงศ์อิเล็กทรอนิกส์และคณะเพื่อนๆ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน

ร้านสมพงศ์อิเล็กทรอนิกส์และคณะเพื่อนๆ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2555 ร้านสมพงศ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยช่างเปี๊ยก ศิษย์เก่าโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา และคณะเพื่อนๆ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางงวันแก่น้องๆ นักเรียนพิการ ตามโครงการ “อาหารกลางวัน รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง”  ซึ่งถือเป็นความมีน้ำใจจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่มีให้แก่น้องๆ นักเรียนชาวเหลืองแดง ทำให้ทุกคนได้รับประทานอาหารมื้อพิเศษกันอย่างมีความสุข

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากในความมีน้ำใจ ขอให้ท่านและพนักงานทุกท่านจงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงและประสบความสำเร็จในชีวิต หน้าที่การงานตลอดไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ให้การต้อนรับท่านอีกในโอกาสต่อไป