ร.ร. สอนคนตาบอดพระมหาไถ่ฯ แห่เทียนพรรษา

ร.ร. สอนคนตาบอดพระมหาไถ่ฯ แห่เทียนพรรษา

ร.ร. สอนคนตาบอดพระมหาไถ่ฯ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา นางออรอรา ศรีบัวพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2554 ของคณะครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ฯ โดยคณะครู อาจารย์ และนักเรียนกว่า 100 คน ได้ตั้งขบวนที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ฯ และเริ่มแห่ในเวลา 09.00 น. เพื่อไปถวายเทียนพรรษาจำนวน 1 เล่ม พร้อมด้วยสังฆทาน 9 ชุด ในโอกาสวันเข้าพรรษาแด่พระสงฆ์ที่วัดโพธิสัมพันธ์ ซอยนาเกลือ นอกจากนี้คณะครู อาจารย์ยังรวบรวมเงินตามจิตศรัทธาเพื่อถวายเป็นปัจจัยในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจำนวนหนึ่งด้วย