ลูกพ่อเรย์ ได้รับ รางวัลยุวสตรีพิการดีเด่น ประจำปี 2559

ลูกพ่อเรย์ ได้รับ รางวัลยุวสตรีพิการดีเด่น ประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ นางสาวปวีณา โคตรทารินทร์ นักเรียนหลักสูตรคอมพิวเตอร์และการจัดการธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ เทอม 4
โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ซึ่งได้รับ “รางวัลยุวสตรีพิการดีเด่น ประจำปี 2559” โดยจะเดินทางไปรับรางวัลในงานวันสตรีสากล ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 นี้
ก่อนหน้านี้ นางสาวปวีณา ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 2015 Global IT Challenge for Youth with Disabilities ณ เมืองหยางโจว ประเทศจีน
ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา โดยนางสาวปวีณาได้เหรียญเงินจากรายการ e-Design (การออกแบบโปสเตอร์) มาแล้ว