วงดนตรี Vocal Point

วงดนตรี Vocal Point

วงดนตรี Vocal Point จากมหาวิทยาลัยบริคัม ยัง ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางมาประเทศไทย 4 – 11 มิถุนายน 2562 เพื่อเดินสายทำการแสดง เป็นโอกาสดีของเด็กและคนพิการในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ที่ได้รับชมการแสดงดนตรีแบบอะแคปเปล่า ณ หอประชุมมหาไถ่ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ขอขอบคุณสโมสรโรตารีบางรัก และมูลนิธิเซนต์โยเซฟที่สนับสนุนการแสดง