“วันรวมน้ำใจ”  ตามโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนพิการ

“วันรวมน้ำใจ” ตามโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนพิการ

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ณ โรงอาหาร โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี นายปรเมศร์ งามพิเชษฐ์ รองประธานกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย บาทหลวงพิชาญ ใจเสรี อธิการศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา และประธานมูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการ พร้อมด้วยศิษย์เก่าโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน ได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระคุณของคุณพ่อร์ จัดงาน “วันรวมน้ำใจ” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมย่อยๆ ของงาน “รำลึก 9 ปี คุณพ่อเรย์ ก้าวต่อไป ร่วมใจ สร้างสรรค์” ที่ลูกหลานของคุณพ่อเรย์ ได้ร่วมปลุกพลังพี่น้องผู้มีจิตรศรัทธา ให้ได้รับโอกาสในการแบ่งปัน การให้ การเอื้อเฟื้อ การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนตลอดจนชาวเมืองพัทยาทุกท่าน ร่วมกันจับจองเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลาง “ตามโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนพิการ” และจากการที่เราได้รณรงค์ไปก่อนหน้านี้พบว่ามีผู้สนใจจับจองเลี้ยงอาหารกลางวันแล้ว 26 กลุ่ม โดยเราเชื่อมั่นว่าตราบใดที่จิตใจของเราบริสุทธิ์ และลุกขึ้นมาช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์แล้วนั้นเราก็จะได้รับความสุขกลับไป ด้วยใจที่บริสุทธิ์เช่นกัน 

นายรัตนชัย กล่าวว่า กิจกรรม “รวมน้ำใจ” เป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมที่ได้กำหนดจัดขึ้นในช่วงของงาน “รำลึก 9 ปี คุณพ่อเรย์ ก้าวต่อไป ร่วมใจสร้างสรรค์” ซึ่งเป็นช่วงที่พวกเราทุกคนจะได้รำลึกถึงคุณงามความดี ของคุณพ่อเรย์ ที่ท่านได้ทุ่มเททั้งชีวิตในการช่วยเหลือคนพิการ ให้ได้รับโอกาสต่างๆ สามารถมีความรู้ ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และไม่เป็นภาระของสังคม ดังเช่น ศิษย์เก่า สามพันกว่าคนของโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

“ผมมีความรู้สึกชื่นชมทุกๆ ท่าน ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมในวันนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา มาร่วมแสดงความจำนงร่วมโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนของโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ซึ่งนับได้ว่าทุกท่านมีส่วนร่วมในการสืบสานงานของคุณพ่อเรย์ ให้สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างมั่นคง… และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้ทราบมาว่ากลุ่มผู้มาร่วมโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันนั้น ส่วนใหญ่เป็นคณะศิษย์เก่าของโรงเรียน ก็ยิ่งน่าชื่นชมยินดีมากขึ้น ที่เราได้เห็นลูกๆ ของคุณพ่อเรย์ กลับมาแสดงความรักความกตัญญูต่อคุณพ่อเรย์และโรงเรียนอีกครั้ง”