วันแห่งความสำเร็จ

วันแห่งความสำเร็จ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ และบาทหลวง ดร. พิชาญใจเสรี รองประธานมูลนิธิฯ ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนพิการ จำนวน 70 คน ซึ่งได้จบการศึกษาจากโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยาในปีการศึกษานี้

หลังจากที่เรียนและฝึกฝนอย่างหนักเป็นเวลา 2 ปี วันนี้ถือเป็นวันแห่งความสำเร็จ หลาย ๆ คน อาจจะเป็นครั้งแรกที่ได้ออกจากบ้านมาเผชิญสังคมเมื่ีอ 2 ปีก่อน แต่นับจากนี้ พวกเขาจะมีความมั่นใจในตัวเอง มีศักศรี มีทักษะ และพร้อมที่จะทำงาน มีรายได้ ช่วยเหลือตัวเองได้ และช่วยเหลือครอบครัวได้ 

นักเรียนทุกคนภาคภูมิใจในวันแห่งความสำเร็จของพวกเขา ซึ่งเราเห็นได้จากสีหน้า แววตา และท่าทาง ในขณะที่แต่ละคนได้รับการขานชื่อและเดินออกมารับใบประกาศนียบัตรจากประธาน และแน่นอนว่า ไม่ใช่เพียงพวกเขาเท่านั้นที่ภาคภูมิใจ พวกเราทุก ๆ คนก็รู้สึกปลาบปลื้ม และภาคภูมิใจกับความสำเร็จของพวกเขาทุกคนเช่นกัน