วางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่

วางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2554 ความฝันของคูณพ่อเรย์ได้เข้าใกล้ความจริงอีกขึ้นหนึ่งแล้ว ฝันที่อยากจะมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ในการช่วยเหลือเด็กพิเศษ โดยมีการวางศิลาฤกษ์ อาคาร "ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่" ผ่านทางพิธีกรรมของสองศาสนา ทั้งพุทธและคริสต์ ประธานฝ่ายสงฆ์ (พุทธ) พระพุทธปัญารัตน์ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ (คริสต์) บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และประธานฝ่ายฆราวาส นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ยังมีการทอดผ้าป่าครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาอีกด้วย โดยศูนย์แห่งนี้จะเป็นศูนย์ที่ใหญ่และดีที่สุดในภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาและช่วยเหลือเด็กพิเศษให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป 

Close Menu