วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ ชนะเลิศการแข่งขันรายการ Hackathon Accessible Learning

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ ชนะเลิศการแข่งขันรายการ Hackathon Accessible Learning

สิงหาคม “รำลึก 15 ปี” เดือนคุณพ่อเรย์ ลูก ๆ คุณพ่อเรย์ ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมูลนิธิฯ โดยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ The Palazzo Hotel ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพ ตัวแทนนักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา เข้าร่วมการแข่งขัน “Accessible Learning Hackathon” (พัฒนา Application เพื่อส่งเสริมการเรียนของคนพิการ) จัดโดย บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันเทคโนโลยีเพื่อ นวัตกรรมสังคม (Social Technology Institute) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยาลัย รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมเงินสนับสนุน ทีมละ 20,000 บาท โดยพวกเขาชนะใจกรรมการ และ ได้ถ้วยพระราชทานมาครอง