วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา เปิดรับนักเรียนใหม่

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา เปิดรับนักเรียนใหม่

ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ทุกท่าน ที่มาสมัครเรียน และสอบวัดผล เข้าเรียน ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ทางวิทยลัยได้เปิด รับนักเรียนพิการทางการเคลื่อนไหวเข้าเรียนระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562