วิลแชร์แดนซ์แสดงที่สมาคมธรรมศาสตร์

วิลแชร์แดนซ์แสดงที่สมาคมธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 เวลา 14.30 น. – 17.30 น. ที่ผ่านมา ณ สมคาธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 ได้มีการเสวนาหัวข้อ “โกงบ้างไม่เป็นไร…แล้วประเทศไทยจะอยู่ได้หรือ” จัดขึ้นโดย สมาคมนักธุรกิจคาทอลิก สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย สมาคมธรรมศาสตร์ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ และสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย  ผู้ร่วมเสวนาได้แก่ ศาสนตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ ดร.บรรจง โซ๊ะมณี ดร.วิชัย เตชะวิจิตร์ ดำเนินการเสวนาโดย ดร.กนก อภิรดี

จากนั้น เวลา 18.00 น. – 21.00 น. เป็นงานเลี้ยงประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2011 ของสมาคมนักธุรกิจคาทอลิก (นธค.) โดยในงานนี้ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ นำโดย บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี อาจารย์สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายสวัสดิการสังคม พร้อมทั้งนักแสดงวิลแชร์แดนซ์ จากโรงเรียนอาชิวพระมหาไถ่ ได้รับเชิญให้ไปนำเสนองานของมูลนิธิฯ ด้วย ซึ่งการแสดงเป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

มูลนิธิคุณพ่อเรย์จึงถือโอกาสนี้ขอบคุณ สมาคมนักธุรกิจคาทอลิกที่เชิญพวกเราไปร่วมงานในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านในครั้งต่อๆ ไปเช่นกัน

ใส่ความเห็น