ศิลป์สร้างสุข ครั้งที่ 3

ศิลป์สร้างสุข ครั้งที่ 3

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ขอขอบคุณสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาร่วมกับกลุ่มศิลปินอิสระเมืองพัทยา ที่มาสร้างสุขและรอยยิ้มให้เด็ก ๆ ของมูลนิธิฯ ผ่านโครงการ "ศิลป์สร้างสุข ครั้งที่ 3" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 โดยได้รับการสนับสนุนจาก ฯพณฯสุกุมล และ ฯพณฯสนธยา คุณปลื้ม 

กิจกรรมดีดี สร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานให้กับเด็กๆ และคนพิการ พร้อมกันนี้ยังสามารถนำไปต่อยอด เป็นอาชีพได้ในอนาคตอีกด้วย ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นพณฯสุกุมล คุณปลื้ม เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต ส.ส.ชลบุรีเขต 7 พรรคพลังชล นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย รองประธานสภาเมืองพัทยา ร่วมเป็นเกียรติด้วย