ศิษย์เก่าโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่รับรางวัลพนักงานดีเด่น

ศิษย์เก่าโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่รับรางวัลพนักงานดีเด่น

คุณยรรยง  ภัทรเลาหะ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่นประจำปี 2554 ให้กับนายมณี ห้วยจันทร์ เป็นผู้พิการจำนวน 1 คนที่ได้รับรางวัล

นายมณี  ห้วยจันทร์ เป็นผู้พิการแขน เริ่มเข้าทำงานกับบริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด ตั้งแต่ปี 2540 อายุงาน 14 ปี ในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าแผนกไฟฟ้า ดูแลงานระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรที่มีกำลังการผลิตสูง จำนวนมาก เป็นบุคคลที่จบการศึกษาระดับอาชีวะจากโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี สาขาอิเลคทรอนิคส์ ฮาร์ดแวร์ ได้รับประกาศนียบัตรจบปี 2540