ศึกษาดูงานภาคเหนือ

ศึกษาดูงานภาคเหนือ

 

เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยาจำนวน 8 คน พร้อมบาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุลได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในเขตแพร่ธรรมของคณะพระมหาไถ่ อ. แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันอังคารที่ 6 ถึงวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 โดยได้ศึกษาดูงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสมเด็จพระญาณวโรดม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอินทนนท์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตีนผา-ป่าตึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่มิงค์ พร้อมเยี่ยมเยี่ยมชาวบ้าน