ศูนย์พักพิงเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมสำหรับผู้พิการและครอบครัว

ศูนย์พักพิงเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมสำหรับผู้พิการและครอบครัว

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=_nBqnEKVmuE&feature=player_embedded’]

ศูนย์..พักพิงเด็กด้อยโอกาส คนพิการและครอบครัว..มูลนิธิคุณพ่อเรย์  พัทยา…….จังหวัด….ชลบุรี……..

สภาพศูนย์……..ใช้พื้นที่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนฝึกอาชีพคนพิการโดยรับคนพิการจากทั่วประเทศ ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ประกอบด้วย ทางลาด ลิฟท์ ห้องน้ำที่กว้างเพียงพอและสะดวกคนพิการที่นั่งรถเข็น หรือมีความพิการอื่นๆ โดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลดูแลสุขภาพ ในส่วนบริเวณโรงเรียนมีสนามกีฬา อุปกรณ์ออกกำลังกายและอุปกรณ์กายภาพบำบัดสำหรับคนพิการ รวมทั้งมีความร่มรื่น น่าอยู่ ทำให้ผู้มาพักซึ่งเป็นคนพิการและครอบครัวสามารถผ่อนคลายจากความเครียดจากสภาพบ้านที่ประสบภาวะน้ำท่วม ในส่วนของเด็กด้อยโอกาสก็มีการดูแลเป็นอย่างดี มีการจัดกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเริ่มเปิดดำเนินการ วันที่ 22 ตุลาคม 2554