ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จัดวันเด็กย่อม ๆ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จัดวันเด็กย่อม ๆ

ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่พัทยา มูลนิธิคุณพ่อเรย์ จัดงานวันเด็กให้กับเด็ก ๆ ในศูนย์ฯ ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เพื่อให้ผู้ปกครองได้พาบุตรหลานไปร่วมงานวันเด็กตามสถานที่ต่าง ๆ โดยมีการแจกของขวัญ และทานอาหารจากผู้ใหญ่ใจบุญที่เลี้ยงอาหารในวันดังกล่าว เด็ก ๆ สนุกสนานกันเป็นอย่างยิ่ง