สกส.เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการและโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

สกส.เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการและโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

เจ้าหน้าที่สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม (สกส.)
เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการและโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2555 เจ้าหน้าที่สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม (สกส.) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการและโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

โดยมี บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานบริหารมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนฯ กล่าวต้อนรับ อาจารย์สุภรรมธรรม มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ และอาจารย์มานพ เอี่ยมสะอาด ผู้จัดการมูลนิธิฯ นำเสนอการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการและการดำเนินงานโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยาหลังจากนั้น นำเยี่ยมชมการดำเนินงาน มูลนิธฯและรับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ต้อนรับโดยอาจารย์อุดมโชค ชูรัตน์ ผู้อำนวยการ และหารือแนวทางการทำงาน ร่วมกันระหว่างมูลนิธิ ฯ โรงเรียนฯและสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม

ทางโรงเรียนฯ และ มูลนิธิฯ ของขอบพระคุณคณะของท่านเป็นอย่างมากให้เกียรติ มาเยี่ยมชม และหวังว่าจะได้ร่วมมือในการทำงานร่วมกัน และได้ให้หารต้อนรับคระของท่านอีกต่อไป