สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ที่มาจัดกิจกรรมวันเด็ก

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ที่มาจัดกิจกรรมวันเด็ก

ขอขอบคุณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ที่มาจัดกิจกรรมวันเด็ก มอบของบริจาค ทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ๆ ที่บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา โดยมีบาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ให้การต้อนรับ และรับมอบเงินบริจาค