สมาคมนายหน้าประกันภัยไทยมาทำกิจกรรม CSR

สมาคมนายหน้าประกันภัยไทยมาทำกิจกรรม CSR

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 คุณจิตวุฒิ ศศิบุตร นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย, คุณทัศนี ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ , คุณรุจิรา โพธิ์ศรีวิสุทธิกุล ปฏิคมสมาคมฯ ได้นำคณะจากบริษัทต่างๆที่เป็นเครือข่ายของสมาคมฯ จำนวน 20 ท่านมาทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับเด็กและคนพิการของมูลนิธิคุณพ่อเรย์

ในการนี้มีตัวแทนจาก บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) คือคุณสมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพบริการ และตัวแทนจาก บมจ. ฟอลคอนประกันภัย คือคุณจันทพร ชาลินรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กร ร่วมกับสมาคมนายหน้าประกันภัยไทยได้บริจาคเงินรวมกันทั้งสิ้น 250,000 บาท เพื่อจัดซื้อปัจจัยที่จำเป็นในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ได้แก่ข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องปรุง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องนอน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องกีฬา ฯลฯ โดยมีคุณพ่อ ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการเป็นผู้รับมอบ

นอกจากนี้ทางคณะจากสมาคมฯ ยังได้เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิศษและผู้ปกครองกว่า 50 คน ได้เยี่ยมชมกิจการช่วยเหลือเด็กและคนพิการในมูลนิธิฯ และบริจาคส่วนตัวเข้าโครงการร้อยใจฯ อีก 6 ท่านเป็นเงิน 19,000 บาท ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านในโอกาสนี้