“สร้างอาชีพ สร้างงาน สืบสานปณิธานคุณพ่อเรย์ 2554”

“สร้างอาชีพ สร้างงาน สืบสานปณิธานคุณพ่อเรย์ 2554”

 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการร่วมกับโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เป็นเจ้าภาพจัดงาน “สร้างอาชีพ สร้างงาน สืบสานปณิธานคุณพ่อเรย์ 2554” ณ หอประชุม TCT อาคารวัฒนาทร โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในงานสัปดาห์รำลึกคุณพ่อเรย์ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิคุณพ่อเรย์
การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูบุคลากรและคนพิการหรือนักเรียนพิการ ที่มาใช้บริการหน่วยงานของมูลนิธิฯ รวมทั้งภาคส่วนต่างๆ ของสังคมได้รำลึกถึงคุณงามความดีของคุณพ่อเรย์ และเพื่อให้เกิดการตั้งใจมั่นในการที่จะร่วมกันสืบสานปณิธานของคุณพ่อเรย์ ที่ต้องการช่วยเหลือคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ในงานนี้มีหัวหน้างานหลายภาคส่วนและแขกผู้มีเกียรติรวมทั้งสื่อมวลชนให้ให้เกียรติมาร่วมงานและกล่าวสุนทรพจน์สืบสานปณิธานคุณพ่อเรย์ อาทิเช่น นายสุเมธ มโหสถ รองอธิการบดีกรมการจัดหางาน นายบัณฑิต ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายปรีดา สมบูรณ์ทรัพย์ ปลัดจังหวัดชลบุรี และนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา
หลังจากพิธีเปิด คณะบริหารของมูลนิธิฯ นำแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมงานด้านการพัฒนาคนพิการของมูลนิธิฯ ซึ่งได้จัดเป็นบูธแสดงนิทรรศการ ซึ่งประกอบด้วย โปรแกรมเมอร์มือทอง สองเท้านี้ที่เลี้ยงชีพ ฟุตฟิต 4 ไทย เฟรนด์คาเฟ่ ตลาดกลางสินค้าคนพิการ คอลเซ็นเตอร์เพื่อคนพิการ (โดย เอ ไอ เอส คอลเซ็นเตอร์) มีเดียเพื่อคนพิการ และศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษ หลังจากเยี่ยมชมการดำเนินงานแขกผู้มีเกียรติได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันกับผู้บริหารของมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ และ โรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านอีกในโอกาสต่อไป