สวนผลไม้และโต๊ะคอมพิวเตอร์ใหม่สำหรับเด็กด้อยโอกาส

สวนผลไม้และโต๊ะคอมพิวเตอร์ใหม่สำหรับเด็กด้อยโอกาส

บ้านแรกรับและงานภาคสนามเพื่อเด็กและเยาวชนพระมหาไถ่
โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่

สวนผลไม้และโต๊ะคอมพิวเตอร์ใหม่สำหรับเด็กด้อยโอกาสและนักเรียนตาบอดพระมหาไถ่ฯ  โดยคิมเบอร์ลีย์-คล๊าค ประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา บริษัท คิมเบอร์ลีย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด นำโดยคุณมาเรีย ดินน่า มาลายา ผู้บริหารบริษัท พาคณะพนักงานจำนวน 60 คน มาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมที่บ้านแรกรับและงานภาคสนามเพื่อเด็กและเยาวชนพระมหาไถ่ พัทยา ในความดูแลของมูลนิธิคุณพ่อเรย์

โดยสร้างสวนผลไม้ให้เด็กๆ แม้อากาศจะร้อน ไร้ร่มเงาให้พักพิงยามเหนื่อยล้า แต่พี่ๆ ก็ไม่ย่อท้อ หยิบอุปกรณ์ลงมือดายหญ้า ทำความสะอาดพื้นที่อย่างไม่ลังเลใจ ไม่นานนักหลังการปรับพื้นที่หน้าดิน ด้วยความทุ่มเทแรงกายแรงใจ พื้นที่ว่างที่เคยรกร้างก็พร้อมลงต้นกล้วยและพันธุ์ไม้อื่นๆ ในพริบตา

แต่ด้วยระยะเวลาอันจำกัด พี่ๆ จึงมอบต้นไม้ 150 ต้น ไว้ให้เด็กๆ ช่วยกันปลูกต่อภายหลัง ทั้งต้นขนุน ชมพู่ ละมุด ฝรั่ง ส้มโอ เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นไม้ผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเด็กๆ ทั้งไม่ต้องซื้อหาแล้วยังสร้างลักษณะนิสัยที่ดีต่อการเอาใจใส่ดูแลรักษาต้นไม้จนถึงวันเก็บเกี่ยวผลผลิตอีกด้วย

นอกจากกิจกรรมดีๆ ที่บ้านแรกรับฯ นี้แล้ว ช่วงบ่ายๆ ก่อนที่พี่ๆ จะเดินทางกลับ แม้จะเหนื่อยล้าเพียงใด แต่พี่ๆ ทุกคนก็ยังยิ้มสู้ เพราะตั้งใจจะไปเยี่ยมและเลี้ยงอาหารว่างแก่น้องๆ นักเรียนพิการทางสายตา ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทั้งเตรียมของขวัญใส่กระเป๋าเป็นชุดๆ ไปให้เด็กๆ ทุกคน  โดยพี่ๆ เป็นคนเลือกให้เองเป็นการส่วนตัวแล้ว ในนามของบริษัทฯ ยังได้มอบโต๊ะวางคอมพิวเตอร์จำนวน 14 ตัว ให้แก่ทางโรงเรียนฯ ด้วย

…มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ใคร่ขอขอบคุณบริษัท คิมเบอร์ลีย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด ที่มามอบสิ่งดีๆ และความสุขแก่เด็กและคนพิการผู้ด้อยโอกาสของเรา..ขอบพระคุณจากใจ

ใส่ความเห็น