สาธิตการทำน้ำยาล้างจาน

สาธิตการทำน้ำยาล้างจาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา ได้สาธิตการทำน้ำยาล้างจานให้แก่ผู้ปกครองเด็ก สำหรับใช้ในครัวเรือน และเป็นแนวทางในการหารายได้เสริม

page