สานสัมพันธ์โรงเรียนเซนต์แอนดรู

สานสัมพันธ์โรงเรียนเซนต์แอนดรู

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ พาเด็กนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ไปร่วมร้องเพลงส่งความสุขให้กับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ในกิจกรรม English is Fun Camp เนื่องในวันแห่งความรัก และได้เชิญให้อาจารย์หมื่นชัย แก้วนา พูดแบ่งปันประสบการณ์ชีวิต เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ อีกด้วย