สายการบินเดลต้าแอร์ไลน์เยี่ยมชมและบริจาค

สายการบินเดลต้าแอร์ไลน์เยี่ยมชมและบริจาค

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 คุณพ่อภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสายการบิน Delta Airlines ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมงานของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ และมอบเงินบริจาคในนามเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของบริษัท Delta Airlines จำนวน 100,500 บาท ในนาม RIS Alumni Reunion Committee 35,000 บาท และจากคณะอีกจำนวนหนึ่ง รวมเบ็ดเสร็จ 156,000 บาท

ขอขอบพระคุณทุกท่านจากสายการบิน Delta Airlines ที่มาร่วมกันดูแลเด็กๆและผู้พิการในความดูแลของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ พวกเราไม่มีอะไรที่จะมอบให้ท่านนอกจากคำขอบคุณและคำอวยพร และเสียงเพลงจากใจของน้องๆนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอให้กิจการของสายการบิน Delta Airlines เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป และขอให้คณะผู้บริการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านของสายการบิน Delta Airlines และ ของ RIS Alumni Reunion Committee มีความสุขรื่นรมย์ในชีวิต และประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะ/ครับ