สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมชมการดำเยินงานโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมชมการดำเยินงานโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2554 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี นำอาสาสมัครพัฒนาสังคมช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา วัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครมีความรอบรู้การจัดบริการให้แก่คนพิการ ในด้านการศึกษาและด้านอาชีพ โดยอาจารย์ลิขิต ทักษิณ รองผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับและบรรยายแนะนำการดำเนินงานของโรงเรียนฯ หลังจากนั้นคณะเยี่ยมชมได้ชมการทำกิจกรรมของนักเรียนและการดำเนินงานห้องซ่อม

โรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีเป็นอย่างมาก ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้การต้อนรับท่านอีกในโอกาสต่อไป

ใส่ความเห็น