สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เข้าตรวจ ติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เข้าตรวจ ติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 กรกฎาคม 2555 ผู้ตรวจราชการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้มาตรวจและติดตามจำนวนนักเรียน และการดำเนินงาน การใช้เงินอุดหนุนรายบุคคลประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งการตรวจและติดตามค่าใช้จ่าย
ผ่านพ้นไปด้วยดี และทางผู้ตรวจได้ชื่นชมการจัดเอกสารเรียบร้อยดี และให้คำแนะนำเรื่องเอกสารบางอย่าง ซึ่งทางโรงเรียนจะได้นำมาแก้ไข และปรับปรุงต่อไป