สโมสรโรตารี่พัทยามอบทุนการศึกษา 86 ทุน

สโมสรโรตารี่พัทยามอบทุนการศึกษา 86 ทุน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเมืองพัทยา ณ ห้องประชุม โรงเรียนเมืองพัทยา 7 ถนนสุขุมวิท วันที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 11.00 น. ซึ่งจัดขึ้นโดยสโมสรโรตารีพัทยา โดยปีนี้ มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 86 ทุน มูลค่าทุนละ 1,500 บาท ในจำนวนนี้ มีนักเรียนพิการจากโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ รวมอยู่ด้วย 20 คน หลังจากมอบทุนแล้วมีการถ่ายภาพร่วมกันและรับประทานอาหารกลางวันโดยมีสโมสรโรตารี่พัทยาเป็นเจ้าภาพ