สโมสรโรตารี่เกาหลีและชลบุรี เยี่ยมชมการดำเนินงานมูลนิธิคุณพ่อเรย์

สโมสรโรตารี่เกาหลีและชลบุรี เยี่ยมชมการดำเนินงานมูลนิธิคุณพ่อเรย์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา สโมสรโรตารี่เกาหลีและสโมสรโรตารี่ชลบุรี เยี่ยมชมการดำเนินงานมูลนิธิคุณพ่อเรย์และโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ภายใต้ชื่องาน “Sow the Seeds of Love Rotary Day”
โดย บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี รองประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ กล่าวต้อนรับและรายงานประวัติและการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ พร้อมรับมอบของบริจาค ได้แก่ ข้าวสาร 3,000 กิโลกรัม เงินสด และสนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับทุกโครงการภายใต้มูลนิธิคุณพ่อเรย์ หลังจากนั้นได้ชม การแสดงวีลแชร์แดนซ์และวีลแชร์บาสเก็ตบอล ของนักเรียนพิการ

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ขอขอบพระคุณสโมสรโรตารี่เกาหลีและชลบุรี ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมและสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้การต้อนรับท่านอีกในโอกาสต่อไป