สโมสรไลออนส์พระตำหนักเลี้ยงอาหารกลางวัน

สโมสรไลออนส์พระตำหนักเลี้ยงอาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา สโมสรไลออนส์พระตำหนักพัทยา ชลบุรี ได้มาเลี้ยงอาหารนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของสมาชิกสโมสร ได้แก่ คุณสมศักดิ์ นาคสนธิ์ คุณเนาวรัตน์ ค้าขาย และคุณวาสนา ประกอบการ มูลนิธิฯ ขอขอบคุณในน้ำใจดีของท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

page