หนึ่งก้าวความสำเร็จที่ภาคภูมิ

หนึ่งก้าวความสำเร็จที่ภาคภูมิ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 คุณพ่อภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ พร้อมด้วยคณะครูเจ้าหน้าที่และตัวแทนเด็กๆ จากบ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา ของเรา ไปร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.ชรินทร์รัตน์ เสวกะ (น้องป็อป) อายุ 21 ปี ที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับวุฒิบัตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ.ชลบุรี ณ โรงแรมอีสเทิร์นแกรนด์ ที่สำคัญ น้องป็อปยังสอบตรงติดที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการ(เทียบโอน)ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ด้วย…ขอปรบมือดังๆ และขอบคุณที่น้องป็อปเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่น้องๆ ในบ้านฯ ขอให้ก้าวเข้าสู้รั้วมหาวิทยาลัยด้วยความภาคภูมิใจ และประสบความสำเร็จตามความมุ่งมั่นตั้งใจค่ะ