หลักสูตรการฝึกอบรมเพาะต้นกล้าเยาวชนมูลนิธิคุณพ่อเรย์

หลักสูตรการฝึกอบรมเพาะต้นกล้าเยาวชนมูลนิธิคุณพ่อเรย์

เมื่อวันที่ 26-28 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา เด็ก ๆ ไปเข้าค่ายฝึกอบรม “หลักสูตรการฝึกอบรมเพาะต้นกล้าเยาวชนมูลนิธิคุณพ่อเรย์” โครงการ “บูรณาการประสบการณ์ทักษะชีวิต สร้างคุณค่า พัฒนาจิต เยาวชน” ณ บ้านสวนลุงยศรีสอร์ท จ.นครนายก จัดโดย หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ ค่ะ