หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 108 วิทยาลัยการตำรวจ เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 108 วิทยาลัยการตำรวจ เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยวิทยาลัยการตำรวจ นำโดยพันตำรวจเอกลิปกรณ์ สุภนิต ผู้อำนวยการหลักสูตร พาผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ 108 เข้าจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาเพื่อประชาชน ณ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ในความดูแลของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ในวันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2554 เวลา 10.30 – 11.30 น. เพื่อให้ข้าราชการตำรวจเป็นผู้มีน้ำใจ รู้จักเสียสละ บำเพ็ญตนให้ เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีจิตสำนึกในการทำความดี เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างตำรวจกับประชาชน

ร้อยตำรวจโท รังสิมันต์ เส้นขาว ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วิทยาลัยการตำรวจ เปิดเผยว่า “การฝึกอบรมหลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ 108 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม ถึงวันที่ 9 กันยายน 2554 มีข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ยศร้อยตำรวจเอก ตำแหน่งรองสารวัตร จากหน่วยงานทั่วประเทศ พร้อมด้วยผู้บังคัญบัญชา รวม 150 คน โดยวิทยาลัยการตำรวจเห็นว่า โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ฯ ได้ให้การศึกษาและพัฒนาคนพิการโดยการฝึกอาชีพเพื่อให้มีงานทำอย่างยั่งยืนและเป็นพลเมืองดีของสังคม สมควรที่ข้าราชการตำรวจควรเรียนรู้และร่วมสนับสนุนเพื่อช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน ทั้งนี้จึงเลือกที่จะเข้าทำกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาเพื่อประชาชน โดยการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนฯ จำนวน 21,100 บาท พร้อมเรียนรู้การใช้ชีวิตบนรถวีลแชร์ด้วยการร่วมเล่นกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอล และให้ความรู้แก่นักเรียนพิการเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในสังคมปัจจุบัน”