องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมาเลี้ยงขนมเด็กๆ

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมาเลี้ยงขนมเด็กๆ

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 – 14.30 น.  คณะอาจารย์และนักศึกษาจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจำนวน 50 คน  ได้มาเยี่ยมและบริจาคขนม  อุปกรณ์ของใช้  และรถจักรยานสภาพดีอีก 8 คันให้แก่หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์  พี่ๆ นักศึกษาได้ออกเงินส่วนตัวกันซื้อขนมแจกน้องๆ ทุกคน  ทำให้เด็กของเรามีขนมขบเคี้ยวตุนไว้กินได้อีกหลายวัน  และยังได้บริจาคเงินในนามองค์การนักศึกษาฯ อีก 35,462 บาทให้กับมูลนิธิคุณพ่อเรย์  ขอขอบคุณพี่ๆที่ใจดีทุกคนเลยนะครับ