องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2554 นายอดุลย์ โพธิ์อ่วม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี และคณะผู้ดูแลคนพิการจังหวัดกำแพงเพชร เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เพื่อที่จะได้นำความรู้จากการศึกษาดูงานไปพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีพและเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ ได้มีกำลังใจที่จะดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยอาจารย์ณรงค์ รัตนโสภา หัวหน้าฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับและบรรยายการดำเนินงานโรงเรียนฯ พร้อมนำเยี่ยมชมตามชั้นเรียนแต่ละหลักสูตร ในโอกาสนี้ นายอดุลย์ โพธิ์อ่วม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี ได้กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกพร้อมมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนฯ

โรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคณฑีและคณะเป็นอย่างมาก ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่โรงเรียนของเรา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสต้อนรับท่านอีกในโอกาสต่อไป

ใส่ความเห็น