อบต.วังใหม่ จ.จันทบุรี  เยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา

อบต.วังใหม่ จ.จันทบุรี เยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ จ.จันทบุรี  ร่วมกับศูนย์กิจกรรมผู้นำเยาวชนบ้านเพชรบูรพา จ.ชลบุรี นำคณะเด็กๆและผู้ปกครองจากโครงการสร้างภูมิคุ้มกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเพื่อให้เด็กๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสก่อนวัยเรียนในสลัมที่ผู้ปกครองต้องหาเช้ากินค่ำไม่มีเวลาดูแลและพัฒนาบุตรหลาน และนำไปต่อยอดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันการรตั้งครรภ์ในวัยเรียนของคณะ  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 โดยคุณบุญทวี กลิ่นสุคนธ์ ผู้จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ทางคณะได้นำตุ๊กตา, หนังสือนิทานมามอบให้น้องๆ ด้วย

ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ขอขอบคุณสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ จ.จันทบุรีและคณะทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และหวังว่าจะได้ต้อนรับท่านในโอกาสต่อไป

ใส่ความเห็น