อบรมการอพยพหนีไฟ

อบรมการอพยพหนีไฟ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิคุณพ่อเรย์ จัดให้มีการอบรมการอพยพหนีไฟ สำหรับนักเรียนโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่งานบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา