อบรมนักข่าวพลเมืองเครือข่ายคนทำงานด้านเด็กเร่ร่อน

อบรมนักข่าวพลเมืองเครือข่ายคนทำงานด้านเด็กเร่ร่อน

เมื่อเร็วๆ นี้ (3-5 ก.ค.) ทีมนักข่าวภาคพลเมือง ThaiPBS ร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก นำโดย ครูหยุย วัลลภ ตังคณานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิฯ และ นายศุภชัย สถีรศิลปิน ผู้อำนวยการบ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา จัดการ “อบรมนักข่าวพลเมืองเครือข่ายคนทำงานด้านเด็กเร่ร่อน” รุ่นที่ 1 ณ บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา มูลนิธิคุณพ่อเรย์ เพื่อพัฒนาทักษะและสร้างคุณประโยชน์ในการสื่อสารกับสังคมเกี่ยวกับประเด็นเด็กเร่ร่อนผ่านสื่อใหม่ให้ทันยุคสมัยในปัจจุบัน พร้อมกันนี้เป็นการสร้างกลุ่มพลังเครือข่ายคนทำงานด้านเด็กเร่ร่อนให้เข้มแข็ง มีคุณภาพ และพร้อมที่จะช่วยเหลือเด็กกลุ่มเป้าหมายให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุข