“อาชาบำบัด” ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย

“อาชาบำบัด” ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 ซึ่งเป็นวันพฤหัสสุดท้ายของเดือน บรรดาผู้ปกครองและเด็กจากศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ มีนัดหมายกันเพื่อทำกิจกรรมนอกสถานที่ โดยจะพาน้อง ๆ เด็กพิเศษไปขี่ม้า เพื่อทำกายภาพบำบัด หรือที่เรียกว่า “อาชาบำบัด” อาชาบำบัดเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับกันไปทั่วโลก ในต่างประเทศมีการนำ "ม้า" มาเป็นตัวช่วยในการบำบัดให้เด็กพิเศษมีพัฒนาการดีขึ้นมาหลายร้อยปี การขี่ม้าและการทำกิจกรรมต่างๆ บนหลังม้า เนื่องจากม้าเป็นสัตว์ที่มีจังหวะการเดินคล้ายกับคน ทำให้เมื่อเด็กนั่งอยู่บนหลังม้าก็เหมือนฝึกเดินด้วยตัวเอง และการทำกิจกรรมบนหลังม้ายังช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย นอกจากนั้นม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาด สามารถสื่อสารรับรู้ความรู้สึกของผู้ขี่ได้ เด็กๆ จึงได้ฝึกเรื่องการควบคุมอารมณ์ไปในตัว

“โครงการอาชาเพื่อพัฒนาสุขภาพเด็กพิเศษ” นี้ กลุ่มผู้ปกครองเพื่อลูกพิเศษในชุมชนเทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้จัดกิจกรรมขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง ในวันพฤหัสสุดท้ายของเดือน สถานที่คือ “พัทยาชู้ทติ้ง พาร์ค” โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมกันนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าของสนามคือ คุณมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือให้ใช้สถานที่จัดกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช่จ่าย มาเป็นระยะเวลา 4 ปีแล้ว

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่การลงทะเบียนโครงการเงินออมวันละบาท (30 บาท/เดือน) จากนั้นเป็นกิจกรรมตามฐาน  อาทิ วาดภาพระบายสี กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง การเล่นแทรมโพลีน จากนั้นจึงเป็นการขี่ม้า นอกจากความสนุกแล้วเด็ก ๆ ยังได้รับประทานอาหารและขนมอีกด้วย