อาหารกลางวันในวันหยุด

อาหารกลางวันในวันหยุด

วัน ที่ 15 ก.พ. 2558 ที่ผ่านมา คุณกาญจนรัตน์ ภรณ์พิรุณประเสริฐ และครอบครัวได้มาเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้เด็ก ๆ หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ มื้อกลางวันม้อนี้เป็นข้าวหมูทอดแดดเดียวและต้มจืดแฟงใส่ไก่ และพร้อมกันนี้นำสิ่งของอุปโภคบริโภคมาบริจาคให้อีกจำนวนหนึ่ง พวกเราขอขอบพระคุณท่านที่กรุณานำอาหารและสิ่งของที่จำเป็นมามอบให้พวกเราใน วันนี้ พวกเราขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิต