อาหารว่างแสนอร่อย

อาหารว่างแสนอร่อย

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ขอขอบคุณ คุณวราภรณ์ สวัสดิ์ชัย และครอบครัว ที่ได้สละเวลาและทุนทรัพย์ เพื่อสนับสนุนอาหารว่าง ก่อนกลับบ้านสำหรับเด็ก ๆ ตัวน้อย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่พัทยา มูลนิธิฯ ความน่าเอ็นดูและรอยยิ้มของเด็ก ๆ ยินดีต้อนรับท่านเสมอครับ

อีกทั้งวันนี้เป็นวันครู ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จึงได้เตรียมตุ๊กตาตัวเล็ก ๆ เป็นของขวัญสำหรับเด็กคนละหนึ่งตัวอีกด้วย