ฮุนไดมอร์เตอร์ (ประเทศไทย) บริจาคคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คใช้แล้ว จำนวน 15 เครื่อง

ฮุนไดมอร์เตอร์ (ประเทศไทย) บริจาคคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คใช้แล้ว จำนวน 15 เครื่อง

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารนำกลุ่มพนักงานบริษัท ฮุนไดมอร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มาทำกิจกรรมและเลี้ยงอาหารน้อง ๆ ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ นอกจากนั้นยังได้บริจาคคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คใช้แล้ว จำนวน 15 เครื่อง และเงินบริจาคสนับสนุนอีกจำนวนหนึ่งด้วย โดยมีบาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์รับมอบการบริจาค มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ