เกษตรกรรุ่นเยาว์

เกษตรกรรุ่นเยาว์

นอกจากเรียนหนังสือในห้องเรียนแล้ว มูลนิธิฯ ยังสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องการเกษตรกรรมด้วยการปลูกผักเพื่อรับประทานเอง และยังมีเหลือขายเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับมูลนิธิฯ อีกด้วย