เข้าพบ พท.หญิง ลัดดา แทมมี่ ดักเวิร์ธ

เข้าพบ พท.หญิง ลัดดา แทมมี่ ดักเวิร์ธ

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 พท.หญิงลัดดา แทมมี่ ดักเวิร์ธ ซึ่งเป็นสส.หญิงไทยพิการคนแรกของสหรัฐอเมริกา ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรุงเทพฯ และในโอกาสนี้คณะผู้บริหารในนามมูลนิธิคุณพ่อเรย์ได้เข้าพบเพื่อต้อนรับและแสดงความชื่นชมยินดี พร้อมทั้งแนะนำการดำเนินงานของมูลนิธิคุณพ่อเรย์และขอข้อคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านสวัสดิการสังคมให้ดียิ่งขึ้น