เจียนนี่ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัดและบริษัทในเครือฯ เลี้ยงอาหารน้องๆ ตาบอด

เจียนนี่ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัดและบริษัทในเครือฯ เลี้ยงอาหารน้องๆ ตาบอด

คณะผู้บริหารบริษัทฯ เจียนนี่ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัดและบริษัทในเครือฯ นำโดย คุณแม่พงษ์รัตน์ เลาทองดี และลูกๆ ร่วมทั้งพนักงานของบริษัท จำนวน 35 คน ได้นำอาหารกลางวัน ไอศครีมและขนมมาเลี้ยงน้องๆ นักเรียนตาบอดจำนวน 140 คน ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยาฯ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2555 เวลา 11.30 น. ซึ่งก่อนการรับประทานอาหาร น้องๆ ได้ร้องเพลง “หนึ่งในร้อย” เพื่อเป็นการขอบคุณในน้ำใจดีของพี่ๆ ที่นำอาหารมาเลี้ยง ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับพี่ๆ เป็นอย่างยิ่ง

หลังจากรับประทานอาหารและไอศครีมเรียบร้อยแล้ว ได้มีการมอบสิ่งของเครื่องใช้ ได้แก่ ห่วงยางเล่นน้ำ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ของใช้ประจำวันต่างๆ และขนม พร้อมกันนี้ ยังได้บริจาคเงินอีกจำนวนหนึ่งด้วย มูลนิธิคุณะพ่อเรย์ขอขอบคุณในน้ำใจดีของท่านทั้งหลายมา ณ ที่นี้ด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อๆ ไป