เดือนพ่อเรย์ 2562

เดือนพ่อเรย์ 2562

เพื่อรำลึกถึงการจากไปของ บาทหลวงเรย์มอนด์ อัลลีน เบรนนัน ผู้ก่อตั้งมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ครบรอบ 16 ปี ในเดือนสิงหาคม 2562 ทางมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ได้จัดงานเพื่อรำลึกถึงคุณพ่อเรย์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ แสดงมุทิตาจิตและเผยแพร่เกียรติประวัติคุณพ่อเรย์ มูลนิธิฯ จึงได้ร่วมภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม การบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมมหาไถ่ พัทยา ในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เวลาตั้งแต่ 8.00 น. – 12.00 น. โดยในปีนี้ได้รับบริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น 41,600 ซีซี ในบริเวณ ศูนย์ประชุม มีบริการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก บริการตรวจวัดสายตา อีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม “Big Breath Concert คอนเสิร์ตแห่งสายใย..จากใจ สมหายใจที่ยิ่งใหญ่” ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ในบริเวณรอบ ๆ ศูนย์ประชุมมหาไถ่ เป็นการแสดงดนตรีจากบรรดาลูก ๆ คุณพ่อเรย์ โดยในบริเวณงานยังมีการออกซุ้มอาหารเลี้ยงเด็กและคนพิการ ทั้งนี้ขอขอบคุณในน้ำใจดีของผู้สนับสนุนกิจกรรมทุก ๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย