เด็ก ๆ สนุกกับการเล่นเทรมโพลีน

เด็ก ๆ สนุกกับการเล่นเทรมโพลีน

เด็ก ๆ ได้สนุกกับการเล่นเทรมโพลีน อีกทั้งยังเป็นการออกกำลังกายในช่วงเวลาว่างอีกด้วย ขอบคุณ คุณกฤษณ์นันท์ วีรวรรณ และคุณโอ๊ต ีที่สนับสนุนบริจาคเทรมโพลีนพร้อมบริการช่างมาติดตั้งให้ด้วย

page