เด็ก ๆ สนุกสนานกับงานคริสต์มาส

เด็ก ๆ สนุกสนานกับงานคริสต์มาส

ค่ำคืนของวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณสนามโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา คึกคักเป็นพิเศษเพราะว่า มูลนิธิคุณพ่อเรย์ จัดงานคริสต์มาสและปีใหม่ให้กับเด็ก ๆ และนักเรียนพิการในมูลนิธิฯ 
และงานครั้งนี้พิเศษกว่าทุกครั้ง เพราะว่าเด็ก ๆ ของได้มีส่วนร่วมในการจัดงานเต็มที่ ทั้งรูปแบบการจัดงาน การแสดง การละเล่นต่าง ๆ ล้วนมาจากความคิดเห็นของบรรดาเด็ก ๆ ทั้งสิ้น 

ขอขอบคุณ มาเซอร์ เรจินา ชมไพศาล และคณะจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ รวมทั้ง ผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายท่านที่นำอาหาร เครื่องดื่มมาบริการในงาน รวมทั้ง
คณะที่จัดงานครั้งนี้ด้วย ซึ่งทำให้รอยยิ้มและความสนุกสนานของเด็ก ๆ บังเกิดขึ้นและจะประทับเป็นความทรงจำที่ดีอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเขา