เปิดประสบการณ์

เปิดประสบการณ์

พวกเราได้รับน้ำใจอันงดงามจากท่านผู้ใจดีที่มอบ ความเมตตาให้พวกเรามาตลอด พวกเราจึงสอนให้น้องๆให้รู้จักการให้อย่างมีความสุข น้องๆจากโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยาฯยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสสัมผัสและให้อาหารสัตว์ชนิดต่างฯ