เปิดศูนย์เทคโนโลยีอุปกรณ์เพื่อคนพิการ

เปิดศูนย์เทคโนโลยีอุปกรณ์เพื่อคนพิการ

เปิดศูนย์เทคโนโลยีอุปกรณ์เพื่อคนพิการ แห่งแรกในประเทศไทย ที่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ หนองคาย
 
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคมา 2559 ที่ผ่านมา นายอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางมาเปิดศูนย์เทคโนโลยีอุปกรณ์เพื่อคนพิการ โดยมี บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ หนองคายและคณะผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ต้อนรับรัฐมนตรีดังกล่าว