เปิดอาคาร “เฉลิมพระเกียรติ”

เปิดอาคาร “เฉลิมพระเกียรติ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 9.30 น. ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นประธานเปิดป้ายอาคาร “เฉลิมพระเกียรติ” ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ ในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีข้าราชการ หน่อยงานเอกชน เจ้าหนัาที่มูลนิธิคุณพ่อเรย์ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ให้การรับเสด็จ