เปิดเทอมใหม่อีกแล้ว!

เปิดเทอมใหม่อีกแล้ว!

หลังจากปิดเทอมมานาน วันนี้พวกเราไปเรียนกันอีกแล้ว เย้ !!
Let’s go back to school.